Share to Facebook Share to Twitter More...

ENGLISH-TAGALOG TRANSLATE: What is the English translation of the word awanggan?

ENGLISH-TAGALOG TRANSLATE – Here is the English translation of the Tagalog word “awanggan”.

Undeniably, many Filipinos now are not familiar with several deep Tagalog words including the term “awanggan“. Have you ever encountered that word while reading a Tagalog book?

According to FHM, awanggan means unlimited or something that can never run out. Surely, many are familiar with its English translation.

ENGLISH-TAGALOG TRANSLATE Awanggan

The English translation for “awanggan” is “infinity”.

Tagalog: Awanggan |  English: Infinity

Here are some of the examples of sentences using the Tagalog word “awanggan”:

  • Awanggan ang pagmamahal ni Aling Dolor sa kanyang mga anak.
  • Makikita talaga na matalino si Isabel sa awanggan niyang mga ideya.
  • Awanggan ang pag-unawa ni Cynthia pagdating kay Ben.

Examples of Sentences using the word “infinity” o “infinite”:

  • They have infinite supplies of water in the mountain.
  • Before, there were infinite chances, but things have changed now.
  • The infinite love of the father for his sons touched the netizens.

English-Tagalog Translate: English Counterparts of Sentences Using the Word “awanggan”:

  • Awanggan ang pagmamahal ni Sharon kay Paulo. | Sharon’s love for Paulo is infinite.
  • Maging pagdating sa yaman ay mayroon silang awanggan. | Even when it comes to wealth, they have infinite.
  • Awanggan ang pagsasamahan nina Derek at Jia. | The bond of Derek and Jia is infinite.

See Also Tagalog Translation for:

See Also English Translation for:

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "ENGLISH-TAGALOG TRANSLATE: English Translation of “Awanggan”". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.