Thorough in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Thorough in Tagalog?

THOROUGH IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

thorough

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Thorough means showing great attention to detail; very careful and precise.

In Tagalog, it can be translated as “LUBUSAN“, “MASUSI” or “MASINSINAN.”

Here are some example sentences using this word:

 • He seems like he’s not paying attention, but don’t be fooled – he’s very thorough.
 • A thorough brushing helps to freshen up your mouth.
 • Detectives carried out a thorough search of the building.
 • The book is a detailed and thorough piece of work covering all aspects of the subject.
 • A thorough investigation of the crime brought out lots of details but no motive.
 • Make sure you wash your hands thoroughly after cleaning the bathrooms.
 • Nothing leaves our factory until it has been thoroughly inspected by one of our quality control experts.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Parang hindi niya pinapansin, pero huwag kang magpapaloko – napakamasusi niya.
 • Ang isang masinsinang pagsisipilyo ay nakakatulong upang mapasariwa ang iyong bibig.
 • Ang mga tiktik ay nagsagawa ng masusing paghahanap sa gusali.
 • Ang libro ay isang detalyado at masinsinang piraso ng trabaho na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng paksa.
 • Ang masusing imbestigasyon sa krimen ay naglabas ng maraming detalye ngunit walang motibo.
 • Siguraduhing hugasan ang iyong mga kamay nang lubusan pagkatapos linisin ang mga banyo.
 • Walang aalis sa aming pabrika hangga’t hindi ito nasusuri nang mabuti ng isa sa aming mga eksperto sa pagkontrol sa kalidad.

You may also read: Meticulous in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

Leave a Comment