TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – “Lavender”

Translate English To Tagalog “Lavender”

TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – What is the Tagalog or Filipino translation of the word “lavender”?

In this article, we will review the meaning of the uncommon word “lavender”. We will also discover its counterpart in Tagalog or the Filipino language.

Translate English To Tagalog

What is “lavender”?

Based on The Astrology Web, lavender is a lighter version of the purple color. It denotes elegance, optimism, creativity, gracefulness, and calmness.

You may also visit – Mahapdi in English – Translate “Mahapdi” in English

 What is “lavender” in Tagalog?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know the Tagalog translation of the word lavender.

English to Tagalog
Lavender
= Lila

Examples of sentences using the word lavender:

1. Myla chose the lavender-colored dress over the blue one with flower prints.

2. Who decided to color the wall of the entire building lavender with the windows green?

3. Anton asked Romy to buy three gallons of lavender paint, two quartz of light yellow paint, and four gallons of white paint.

4. To whom does this lavender pants belong to?

5. Lavender, green, blue, and pink are among the favorite colors of twins Jessy and Jelly.

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang lila:

1. Bakit ayaw na ayaw mo ang kulay na lila kahit mainam ito sa mata?

2. Nagulat si Marvin nang makitang kulay lila ang damit na nabili ni Tony para sa kanya.

3. Gustong-gusto ni Asun ang kulay asul kaya nalungkot siya noong nakitang kulay lila ang pintura ng silid niya.

4. Inutusan ni Jaime si Keith na kulayan ng lila ang mga upuan upang maging terno ito sa mesa.

5. Bakit kaya lila ang napiling kulay ni Veronica para sa kaarawan niya?

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment