Share to Facebook Share to Twitter More...

Translate English To Tagalog “Shift”

TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – What is the Tagalog or Filipino translation of the word “shift”?

In this article, we will review the meaning of the uncommon word “shift”. We will also discover its counterpart in Tagalog or the Filipino language.

What is “shift”?

Based on Collins English Dictionary, the word “shift” refers to the act of moving something. It may also mean “change”.

 What is “shift” in Tagalog?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know the Tagalog translation of the word shift.

English to Tagalog
Shift
= Lipat / Bago

Examples of sentences using the word bloviate:

1. The manager shifted the schedules of all of the employees.

2. When are you going to shift your diet?

3. Melody was surprised upon hearing that Dexter shifted their gifts.

4. Will the president approve to shift the tasks of the executive members?

5. Never shift the routine unless there is a go signal.

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng mga salitang lipat o bago:

1. Agad-agad na inilipat ni Maria ang gatas ng mga anak niya nang malaman ang balita.

2. Bakit mo binago ang mga ihahanda sa Pasko nang hindi man lang nagtatanong?

3. Maaga pa lang ay inilipat na ni Carlo ang iskedyul ng paligsahan.

4. Kailan mo babaguhin ang listahan ng mga dadalhin?

5. Payag ba si Anton sa planong paglipat ng mga pasalubong?

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – “Shift”". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.