ANTAS NG PANG-URI — Kilalanin ang Lantay, Pahambing at Pasukdol

ANTAS NG PANG-URI – Narito ang isang simple ngunit komprehensibong paghahambing sa lantay, pahambing, at pasukdol.

May mga aralin sa Filipino na dapat maunang maintindihan ng mga mag-aaral para mas magiging madali ang pag-aaral ng iba pang mga aralin. Kabilang sa mga araling into ay ang pang-uri at ang mga antas ng pang-uri.

PANG-URI: Ang Tatlong (3) Antas at Mga Halimbawa

Tatlong(3) Antas ng Pang-Uri at mga Halimbawa

PANG-URI – Kilalanin ang tatlong (3) uri ng pang-uri – ang Lantay, Pahambing, at Pasukdol, at mga halimbawa ng mga ito.

Isa sa mga bahagi ng pananalita ay ang Pang-uri. Ito ay tumutukoy sa mga salitang naglalarawan sa pangngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Maaari rin itong magbigay turing sa isang panghalip.

Pang-uri - 3 Antas ng Pang-uri

Ano ang tatlong(3) antas ng Pang-uri?

Mayroong tatlong antas o kaantasan ang Pang-uri – ang Lantay, Pahambing, o Pasukdol. Bawat isa sa kanila ay may pinagkaiba.

  1. Lantay – ito ay nasa lantay na kaantasan kapag walang ipinaghahambing na dalawa o maraming bagay. Ang mga halimbawa nito ay maganda, mataas, mabigat, at mahinahon.
  2. Pahambing – ito ay nasa pahambing na antas kapag may pinaghahambing na dalawang pangngalan – tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang mga halimbawa nito ay mas maliit, magkasing-lapad, at mas kasya.
  3. Pasukdol – ito ay nasa pasukdol na antas o kaantasan kapag ito ay nagpapakita ng pangingibabaw sa lahat. Ang mga halimbawa nito ay pinakamatalino, pinakamatapang, at pinakamalaki.

Mga Halimbawa ng Pang-Uri:

Lantay: Maganda si Loisa.
Pahambing: Mas maganda si Loisa kaysa kay Trina.
Pasukdol: Pinakamaganda si Loisa sa kanilang magkakaibigan.

Lantay: Mataas ang bundok sa probinsya ng Malapatin.
Pahambing: Magkasing-taas ang mga bundok sa probinsya ng Malapatin at Hinanduraw.
Pasukdol: Pinakamataas na bundok ang bundok sa probinsya ng Malapatin.

Lantay: Maagang umuwi si Patrick kagabi.
Pahambing: Mas maagang umuwi si Patrick kagabi kaysa noong isang araw.
Pasukdol: Pinakamagaang umuwi si Patrick dahil nagmamadali itong makapagligpit sa bahay nila.

Lantay: Bago ang bahay ng Pamilya Ramirez.
Pahambing: Higit na mas bago ang bahay ng Pamilya Ramirez kaysa Pamilya Cruz.
Pasukdol: Pinakabago sa kanilang lugar ang bahay ng Pamilya Ramirez.

Lantay: Malakas ang ulan kaya hindi kami agad nakaalis.
Pahambing: Magkasing-lakas ang ulan ngayon sa ulan kahapon.
Pasukdol: Pinakamalakas na ulan ngayong linggo ang ulan noong sabado.

Leave a Comment