TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – “Ferocious”

Translate English To Tagalog “Ferocious”

TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – What is the Tagalog or Filipino translation of the word “ferocious?

In this article, we will review the meaning of the uncommon word “ferocious”. We will also discover its counterpart in Tagalog or the Filipino language.

Translate English To Tagalog

What is “ferocious”?

Based on Cambridge English Dictionary, the word “ferocious” is a description that means someone or something is cruel, frightening, or wild. It usually refers to animals.

You may also visit – Mahapdi in English – Translate “Mahapdi” in English

 What is “ferocious” in Tagalog?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know the Tagalog translation of the word ferocious.

English to Tagalog
Ferocious = Mabangis

Examples of sentences using the word ferocious:

1. The ferocious lion was taken from the zoo and moved to a more secured area away from people.

2. Everyone was disappointed over the actions of the ferocious leader who left some of his people struggling.

3. Why are you so ferocious when it comes to your eldest son?

4. Hector is known for being ferocious towards people who have committed crimes.

5. The ferocious dogs did not frighten Jeffrey who is confident that he can train them.

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang mabangis:

1. Lahat ng mga mabangis na hayop ay bawal lapitan kahit bakal ang kanilang mga kulungan.

2. Mabangis na pinuno si Dante kung kaya’t takot na takot ang mga tao niya sa kanya.

3. Ang mga mababangis na aso ay inilagay ni Jessie sa harap ng bahay nila.

4. Huwag kang maging mabangis na tao kung ayaw mong walang pupunta sa burol mo.

5. Bakit kaya ganun na lang ka mabangis ang alagang aso nila?

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment