Share to Facebook Share to Twitter More...

Translate English To Tagalog “Maintain”

TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – What is the Tagalog or Filipino translation of the word “maintain”?

In this article, we will review the meaning of the uncommon word “maintain”. We will also discover its counterpart in Tagalog or the Filipino language.

What is “maintain”?

Based on Cambridge English Dictionary, the word “maintain” refers to the act of continuing something or not allowing it to change. It can refer to keeping a behavior, an area, or another thing.

 What is “maintain” in Tagalog?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know the Tagalog translation of the word maintain.

English to Tagalog
Maintain
= Panatilihin

Examples of sentences using the word bloviate:

1. Mr. Dimson ordered his employees to maintain the protocol until December.

2. Riza was not successful in maintaining the cleanliness of the yard as she is lazy.

3. The students tried their best to maintain the garden so their teacher was very happy.

4. Did you even try to maintain how you treat her amid everything?

5. The way Jericho maintain his work is impressive.

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang panatilihin:

1. Hinikayat ng alkalde ang mga tao na panatilihin ang kailinisan at kaayusan sa kanilang bayan.

2. Masipag si Jordan kaya napanatili niyang maunlad ang palayan nila.

3. Nais mo bang panatilihin ang iyong matataas na grado?

4. Bago umalis ng bansa si Jake, ibinilin niya sa nakababatang kapatid na panatilihin ang pag-alaga sa kanilang sakahan.

5. Nais ni Kaloy na manatiling malinis ang banyo kaya maya’t maya niya itong nililinis.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – “Maintain”". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.