Dubious in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Dubious in Tagalog?

DUBIOUS IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

dubious

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Dubious means hesitating or doubting.

In Tagalog, it can be translated as “KAHINA-HINALA” or “KADUDA-DUDA.”

Here are some example sentences using this word:

 • The assumption that growth in one country benefits the whole world is highly dubious.
 • The suspect’s alibi seemed dubious to the police.
 • The teacher was dubious of Johnny’s homework excuse.
 • The firm was accused of dubious accounting practices.
 • Carter was dubiously convicted of shooting three White men in a bar.
 • He looked at me dubiously when I explained why I was late.
 • Teenagers often make the wrong decisions by believing the dubious advice and opinions that their friends give.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Ang pagpapalagay na ang paglago sa isang bansa ay buong mundo ang makikinabang ay lubos na kaduda-duda.
 • Ang alibi ng suspek ay tila kahina-hinala sa pulisya.
 • Nagdududa ang guro sa palusot ni Johnny sa takdang-aralin.
 • Ang kumpanya ay inakusahan ng mga kahina-hinalang kasanayan sa accounting.
 • Si Carter ay kaduda-dudang nahatulan ng pamamaril ng tatlong puting lalaki sa isang bar.
 • Tumingin siya sa akin ng may pagdududa nang ipaliwanag ko kung bakit ako na-late.
 • Ang mga tinedyer ay madalas na gumagawa ng mga maling desisyon sa pamamagitan ng paniniwala sa mga kahina-hinalang payo at opinyon na ibinibigay ng kanilang mga kaibigan.

You may also read: Prompt in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

Leave a Comment