Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is Malicious In Tagalog? (Answers)

MALICIOUS IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “malicious” based on context.

Malicious In Tagalog – English To Tagalog Translations

Malicious can be translated as “Masamang Loob”. Additionally, it could also be translated as “may masamang hangarin”, “may binabalak na masama” or “masama”, or even “mapaminsalang”. Here are some example sentences:

  • Peter and his friends planned something malicious for tonight’s party.
  • His smile was trying to hide something malicious.
  • The police were investigating a case with the suspect having malicious intent.
  • But “malicious bitterness and anger and wrath and screaming and abusive speech” simply tear down a marriage.
  • Dogs can sense if people have malicious intent.

In Tagalog, these sentences could be translated as:

  • Si Peter at ang kanyang mga kaibigan ay may binabalak na masama para sa salu-salo mamayang gabi.
  • Ang kanyang ngiti ay may tinatagong masamang luob.
  • Ang mga police ay nag-iimbestiga ng caso na kung saan ang suspek ay may masamang hangarin.
  • Subalit ang “mapaminsalang kapaitan at galit at poot at hiyawan at mapang-abusong pananalita” ay sumisira lamang ng pag-aasawa.
  • Mararamdaman ng mga aso kung ang isang tao ay may mapaminsalang hangarin.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Malicious In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.