Video of Generous Students Surprising Professor w/ Unexpected Birthday Gift Goes Viral

BIRTHDAY SURPRISE – The video of generous students who surprised their beloved professor with an unexpected birthday gift goes viral online.

Teachers are employees hired by public and private schools or universities to help the students acquire academic skills and knowledge.

The educators are not only tasked to educate young kids but also to show love and care for the students. They are also considered as the second parent of the students inside the school premises.

Generous Students

The Facebook page “Teacher Maureen” has shared the video footage of generous students who surprised their professor with a birthday gift.

Generous Students

The male professor almost burst into tears after witnessing the love and care shown by his students for him.

Here is the full story:

“*Nakatutuwang isipin na marami pa rin sa mga kabataan ang nagpapakita ng pagmamahal sa kanilang mga guro. I’m sure si sir, sobrang proud na naging estudyante niya kayo. Sa ginawa niyo kay sir, panigurado — marami ngayon sa mga guro ang nagbubunyi! At tunay nga ang sinabi niya na ang mga guro ay hindi naman nanghihingi ng kapalit sa mga sakripisyo nila… Ang mahalaga ay nakikinig kayo at nag-aaral ng maayos para sa ikabubuti niyo…

Full credits to the owner of the video: Ms. Michelle Legaspi”

The social media users expressed their reactions to the video:

What can you say about this? Just feel free to leave your comments and reactions to this article.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment