PANG-ANGKOP – Ang Kahulugan At Ang Mga Halimbawa Nito

PANG-ANGKOP – Ang Kahulugan At Ang Mga Halimbawa Nito

PANG-ANGKOP – Sa paksang ito, ating alamin at tuklasin ang pang-angkop na isang bahagi ng pananalita, ang kahulugan nito at ang mga halimbawa.

PANG-ANGKOP

Kahulugan

Ito ay isa sa walong mga bahagi ng pananalita na mga katagang nagdudugtong sa magkakasunud-sunod na salita sa isang pangungusap para magiging magaan o madulas ang pagbigkas nito. Ito rin ang ginagamit para pag-ugnayin ang mga panuring at mga salitang binibigyan nito ng turing.

Mayroong tatlong pang-angkop: na, ng o -ng at g.

1. NA

Ito ay nagdudugtong ng dalawang salita na kung saan nagtatapos sa katinig ang nauunang salita maliban sa letrang n. Para sulatin ito, sapat ihiwalay ito sa salitang pinag-uugnay

Halimbawa:

 • Ang banal na kaulatan
 • Ang malinis na hangin
 • Ang matalim na espada
 • Ang maitim na dyaket
 • Ang sikat na artista
 • Ang kristal na baso
 • Ang makinis na mukha ni Loisa
 • Ang mahusay na manunulat
 • Ang matigas na bato
 • Ang matinik na cactus

2.1. NG

Ito naman ay isinulat na dinugtungan sa mga salitang nagtatapos sa patinig na mga letrang a, e, i, o, at u.

Halimbawa:

 • Ang masaganang halaman
 • Ang malaking mga ugat ng puno
 • Ang basang mga nilabadang damit
 • Ang kotseng pula
 • Ang berdeng sapatos
 • Ang dalawang mata
 • Ang mabagyong panahon
 • Ang maruming damit
 • Ang buong istorya ni Jonathan.
 • Ang salaring tulisan

2.2. -NG

Ito naman ay ginagamit para dugtungan ang magkakasunod na salita na kung saan nagtatapos sa katinig na n ngunit kinakaltas na ito kaya hindi ang pang-angkop na g ang ginagamit.

Halimbawa:

 • luntian ng halaman – luntiang halaman
 • usapan ng inutil – usapang inutil
 • malinis na kasuotan – kasuotang malinis

3. G

Ito naman ay ginagamit sa mga salitang nagtatapos sa katinig na n dinurogtungan

Halimbawa:

 • Kainang nasa kalye
 • Tulisang kriminal
 • Pikong mapang-api

Leave a Comment