SANAYSAY – Kahulugan, Mga Uri At Mga Bahagi Nito

SANAYSAY – Kahulugan, Mga Uri At Mga Bahagi Nito

SANAYSAY – Sa paksang ito, malalaman nation ang kahulugan ng sanaysay, ang kanyang dalawang uri, at ang tatlong iba’t ibang mga bahagi nito,

Simula tayo sa kahulugan ng sanaysay.

SANAYSAY

Kahulugan

Ito ay isang sulating gawain na kung saan ito’y kadalasang naglalaman ng mga pananaw, kuro-kuro, o opinyon ng isang awtor o akda. Maipapahayag ng may akda ang kanyang damdamin sa mga mambabasa, Ito rin ay isang uri ng pakikipag-komunikasyon na ang ukol nito ay maipabatid ang inyong saloobin sa isang paksa o isyu. Ang Ingles na salin nito ay essay.

Mga Uri

May dalawang uri nito: pormal at di-pormal

  • Pormal – Ang talakayin nga uri nito ay ang mga seryosong mga pagsa nga nagtataglay ng masusing at masusuri na pananaliksik ng taong sumulat. Ito ay kadalasang nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Ang halimbawa nito ay ang pahayagang editoryal.
  • Di-Pormal – Tumatalakay naman nito sa mga topikong karaniwan, personal, at pang araw-araw na kasiya-siya or mapang-aliw para sa mga mambabasa. Ito ay binigyan din ng mga bagay-bagay at karanasan ng akda sa isang topiko kung saan maipakita niya ang kanyang personalidad na parang nakikipag-usap siya sa isang kaibigan.

Mga Bahagi

  1. Simula / Panimula – Ito ang pinakamahalaga na bahagi dahil dito ang inaasahan kung ipagpatuloy ng mambabasa sa kanyang binabasang sulatin. Dapat makuha ng akda ang atensyon at damdamin ng mambabasa.
  2. Gitna / Katawan – Dito naman sa bahaging ito mababasa ang mga mahalagang puntos o idea ukol sa paksang pinili at sinulat ng may-akda. Dito rin natin malalaman ang buong puntos dahil ipinapaliwanag ng maayos at mabuti ang paksang pinag-uusapan o binibigyang pansin.
  3. Wakas – Sa bahaging ito isinasara ng akda ang paksang nagaganap sa gitna o katawan ng isinulat niya. Dito tin naghahamon ang akda sa mga isip ng mga mambabasa na maisakatuparan ang mga isyung tinatalakayan niya.

BASAHIN DIN: ANO ANG PANITIKAN – Kahulugan Ng Panitikan & Mga Halimbawa Nito

Leave a Comment