Woman’s Body Found Intact 18 Years After Burial

Woman’s Body Preserved w/ No Signs of Decomposition

A woman’s body was found intact and preserved with no signs of decomposition, even after being buried for 18 years.

Recently, Mila Antona, a Facebook user, shared a video of her mother’s body, which showed no signs of decay since her burial in 2006. The post quickly went viral and garnered various reactions online.

In her post, Antona shared her family’s astonishment upon discovering her mother’s body still intact. Despite being buried for nearly two decades, her mother’s body appeared untouched by decomposition.

Woman’s Body

Mila described how her mother’s makeup, including her lipstick and eyebrow pencil, remained vibrant. Even her hair, which was neatly arranged, showed no signs of decay.

The lady netizen expressed her family’s joy at seeing her mother’s preserved appearance, as it brought them comfort in their grief.

The latter also reminisced about her parents’ love and devotion to each other, recounting how they would pray together every night and never spent a moment apart. She remembered their loving relationship and expressed pride in being her child.

The post ended with a heartfelt message to Mila’s mother, expressing love and gratitude for her love as a mother and grandmother.

The miraculous preservation of Mila’s mother’s body has left many people amazed at the wonders of nature and the enduring bond of love between family members.

Here is the full post:

Ang among inahan amo untang habwaon kay kay amo syang itipon sa among amahan nga among ilubong karon ug sa dhang pag ukab na sa iyang lungon mao ni among nakita wala pa gyud diay sya mabungkag nakaingon ang nag ukab nga taga menteryo nga unsa maning minataya nga mura manig gahapon pa glubong nga wala mani maunsa bisan gani kono iyang nawong sinaw pa kaayo iyang make up iyang lipstick pula pa kaayo iyang kilay grabi. Pang itoma iyang buhok hinapay pa wala pa mabungkag iyang alom sa nawong tibuok pa gyud kaayo hasta iyang kamot wala jud mga panit .unya giukab unta sa. Tawo ang dapit sa tiilan dili jud maukab gahi kaayo .gaduda mi nga basin dili sya gusto nga magpa habwa kay gusto nya nga iya lang sabakon among amahan kay sa buhi pani silang duha grabi ni sila ka loving wala ni silay away diosnon kaayo ni silang duha kada kadlawon ni sila mag rosaryo bisag sila rang duha si nanay ang mag rosaryo si tatay ang musabat .dili ni sila mahimong dili magtapad mga tulog bisag mga tiguwang na sila kay nag minahalay ni silang duha proud kaayo mi sa among mga gininkanan maong hangtod sa ilang kamatayo. Tapad lang ghapon silang duha nalipay na si nanay nga nagkita na sila si tatay sa 18 ka tuig kay namatay sya ug 2006 nya karon 2024 na mao pay among pagka kita nyag balik pero sa among pagkakita sa among inahan nalipay sad mi kay iya ghapong nawong among nakita dili bukog si nanay ghapon among nakita dako kaayo among kalipay kaming mga anak ang nagsud ong sa iyang lubong pag ukab nakuhaan among kamingaw sa among inahan tungod sa among nakita . We love nanay loling happy mothers day nanay in heaven. Kabaw ko nana ka sa ginoo kay buotan kang pagka inahan . Angayan kang sundon sa imong binuhatan love you. Nanay loling mahal ka namong tanan nimong mga anak ug mga apo”

The social media users expressed their reactions to the post:

Leave a Comment