Prayers Before Class Examples – English/Tagalog Prayers

What Are Examples Of Prayers Before Class? (Answer)

PRAYERS BEFORE CLASS – Before we start our days, we usually wake up and say a prayer to give thanks and to ask for safety and guidance.

As such, as students or teachers, prayers before classes are also practiced, especially in schools in the Philippines. In this article, we will show you some examples of these prayers.

Prayers Before Class Examples – English/Tagalog Prayers

Mahal na Panginoon, kung wala ka sa aming tabi, mahihirapan ang araw para sa amin. Mangyaring tulungan kaming lahat na mag-aaral sa paglago ng pananampalataya at ugali upang maunawaan namin ang anumang aral na inalok sa amin.

Tutulungan ba natin ang ating mga guro sa pagbuo ng pagpupursige na kinakailangan upang mapangalagaan ang mga mag-aaral sa mga aralin na itinuturo nila? Maraming salamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, amen. Amen.

Please, Heavenly Father, help us to fulfill our responsibilities as responsible and loving students today. Give us direction and care as we complete our jobs. Give us assistance in making judgments. We pray that you will reward our teachers for their patience in teaching us each day. Bless our parents for their unwavering support. Thank you, Lord, for all of the benefits you shower upon us. You are our pillar of strength and support. Amen.

Mahal na Panginoon, Pinahahalagahan namin ang isa pang mahusay na araw ng pag-aaral ng mga bagong bagay mula sa iyo. Salamat sa pagbibigay sa amin ng mga guro at tauhan na nagtuturo sa amin kung paano maging mabuting mamamayan.

Bigyan kami ng bukas na isip upang malaman namin at maisama ang mas mahusay na mga aral na makakatulong sa amin na makamit sa buhay. Amen.

Thanks for reading. We aim to provide our readers with the freshest and most in-demand content. Come back next time for the latest news here on Philnews.

READ ALSO: Fernando Amorsolo History & Famous Paintings Of Artist

Leave a Comment