TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – “Paragraph”

Translate English To Tagalog “Paragraph”

TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – What is the Tagalog or Filipino translation of the word “paragraph”?

In this article, we will review the meaning of the uncommon word “paragraph”. We will also discover its counterpart in Tagalog or the Filipino language.

Translate English To Tagalog

What is “paragraph”?

Based on Merriam Webster Dictionary, paragraph refers to a written composition that is made up of one or more sentences talking about the same idea.

You may also visit – Mahapdi in English – Translate “Mahapdi” in English

 What is “talata” in Tagalog?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know the Tagalog translation of the word paragraph.

English to Tagalog
Paragraph
= Talata

Examples of sentences using the word paragraph:

1. Did Flory read the entire paragraph out loud to the class?

2. How many paragraphs can you find in the story about the ugly duckling and the geese?

3. Mrs. Santos asked her students to pass a self-composed story that is made up of at least 15 paragraphs.

4. All the paragraphs that Gino wrote talk about his great love for Liza.

5. The first paragraph of his output is really well-written but the succeeding ones did not talk about visible points.

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang talata:

1. Hindi akalain ni Bernie na tungkol sa kanya pala ang mga talatang isinulat ni Amor.

2. Ano ang nais ipahiwatig ng unang tatlong talata ng kwento?

3. Ilang pangungusap ang mayroon sa ika-tatlong talata ng kwentong binasa mo?

4. Ang mga talata na ito ay pawang mga likhang-isip lamang ng sumulat.

5. Sino ang magtuturo sa mga bata tungkol sa talata?

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment