HEOGRAPIYA – Kahulugan, Saklaw At Mga Limang Tema

HEOGRAPIYA – Kahulugan, Saklaw At Mga Limang Tema

HEOGRAPIYA – Sa paksang ito, alamin nating ang kahulugan ng heograpiya, ang mga sakop o mga saklaw nito, at ang limang mga tema nito.

HEOGRAPIYA

Kahulugan

Ito ay ang pag-aaral ng mga lupain, katangian, naninirahan, at hindi karaniwang bagay sa buong Daigdig. Ito ay sumasakop sa mga lahat ng disiplina na unawain ang Daigdig, ang mga tao, at pati na rin ang papaano ang mga bagay nito ay bumago at lumitaw.

Ito ay galing sa pinagdugtungan na mag salitang Griyego na geo ( γεω ) na nangahulugang Daigdig; at graphia ( γραφία ) na nangahulugang “paglalarawan”, samakatuwid, ang salitang Griyego na geographia (γεωγραφία), na nangahulugang “paglalarawan ng Daigdig”.

Mga Saklaw Nito

 • Anyong Lupa At Anyong Tubig
 • Likas na Yaman
 • Klima At Panahon
 • Flora (Mga Halaman) at Fauna (Mga Hayop)
 • Distribusyon at Interakson ng Tao At Iba Pang Mga Organismo Sa Kapaligiran

Ang Limang Tema

Ang heograpiya ay may limang tema: Lokasyon, Lugar, Rehiyon, Interaksyon ng Tao sa Kapaligiran, at Paggalaw

 • Lokasyon – Ito ay ukol sa mga kinaroroonan ng mga lugar sa Daigdig. May dalawang paraan para matukoy ang lokasyon:
  • Lokasyong Tiyak o Absolute – Ito ay isang paraan na nagagamit ang mga linyang latitude at longitude na bumubuo sa grid.
  • Lokayong Kaukulan o Relatibo – Isang paraan na kung saan ang batayan ay ang mga lugar na nakapaligid nito
 • Lugar – Ang temang ito ay ukol sa mga katangiang natatangi sa pook. Katulad ng lokasyon, may dalawang paraan para matukoy ang lugar:
  • Katangiang Kinaroroonan – kabilang nito ang klima, anyong lupa, anyong tubig, at likas na yaman.
  • Katangiang Naninirahan na mga Tao – kabilang nito ang wika, relihiyon, populasyon, kultura at sistemang politikal.
 • Rehiyon – Ito ang bahagi ng Daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural.
 • Interaksyon ng Tao sa Kapaligiran – Ito ay ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan.
 • Paggalaw – ito ay ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa iba pang lugar. May tatlong uri ng distansya ng isang lugar patungo sa ibang lugar:
  • Distansya o Layo – Kung gaano kalayo ang lugar.
  • Oras o Panahon – kung gaano katagal papunta sa lugar nayon.
  • Sikolohial – Kung paano tiningnan ang layo ng lugar.

Leave a Comment