PANG-ABAY: Ano Ang Pang-abay, Mga Halimbawa Nito

Ano ang Pang-abay at ang mga halimbawa nito?

PANG-ABAY – Narito ang kahulugan kung ano ang pang-abay at ang mga halimbawa ng bahagi ng pananalita na ito.

Isa sa mga bahagi ng pananalita na kadalasan ay makikita sa isang pangungusap maliban sa pang-uri at pandiwa ay ang pang-abay. Simula elementarya ay atin itong pinag-aaralan sa paaralan.

Pang-abay

Ano ang pang-abay?

Ito ay ang bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at sa kapwa nito pang-abay.

Mga Halimbawa:

Narito ang ilan sa mga halimbawa ng bahagi ng pananalita na itinatalakay sa artikulong ito at tig-iisang halimbawa ng gamit nila sa pangungusap.

Kanina

Pangungusap: Umalis sina Karen at Geneva kanina pero nakabalik na rin sila.
Pagpapaliwanag: Inilalarawan nito ang pandiwa ng pangungusap na “umalis”.

Mahigpit

Pangungusap: Mahigpit ang pagkahawak ni Mang Tonyo sa pitaka niya kaya hindi ito nakuha ng tambay sa tyangge.
Pagpapaliwanag: Inilalarawan dito ang pandiwa ng pangungusap na siyang “pagkakahawak” ng simuno na si Mang Tonyo sa pitaka niya.

Hindi

Pangungusap: Hindi pwedeng umalis kayo ng maaga marami pa tayong ililigpit.
Pagpapaliwanag: Dito, ang bahagi ng pananalita na ating itinatalakay ay nagsasaad ng pagtanggi na siyang nagbibigay paglalarawan sa kabuuan ng pangungusap.

Dahan-dahan

Pangungusap: Nang malaman niyang tulog na si Mang Juan, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at tumakas.
Pagpapaliwanag: Inilalarawan dito ng bahagi ng pananalita na ating itinatalakay ang pandiwa. Ang pandiwa sa pangungusap ay “binuksan”.

Bukas

Pangungusap: Bukas kukunin ni Stephany ang pera mula kay Tiyang Rosa.
Pagpapaliwanag: Dito, ang bahagi ng pananalita na ating itinatalakay ay nagbibigay larawan sa panahon kung kailan kukunin isasagawa ang pandiwa o ang pagkuha ng pera.

Talaga

Pangungusap: Talagang mabait ang mag-asawang sina Mang Ben at Aling Pilar.
Pagpapaliwanag: Dito, ang bahagi ng pananalita na ating itinatalakay ay nagsasaad pangsang-ayon.

Taun-taon

Pangungusap: Taun-taon ay umuuwi si Derrick sa pamilya niya sa Pilipinas upang makapiling sila sa Pasko.
Pagpapaliwanag: Ang bahagi ng pananalita na ating itinatalakay sa artikulo na ito ay nagsasaad paglalarawan sa panahon ng pagsasagawa ng pandiwa na “umuuwi”.

1 thought on “PANG-ABAY: Ano Ang Pang-abay, Mga Halimbawa Nito”

Leave a Comment