What is Zest in Tagalog?

ZEST IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

zest

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Zest means great enthusiasm and energy.

In Tagalog, it can be translated as “LUBOS NA KASIYAHAN“, “GANA” or “SARAP.”

Here are some example sentences using this word:

 • She showed courage, zest for life, a sense of duty and devotion, and, above all, gentle leadership for almost a century.
 • The love affair added a little zest to her life.
 • My teacher’s zest for math makes class fun and exciting for everyone.
 • Kate’s zest for running keeps her very active.
 • He retired from professional chess because he had lost the zest for winning.
 • Hope is the zest of life.
 • A teacher needs to be enthusiastic and full of zest while teaching his subject.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Nagpakita siya ng lakas ng loob, sigasig sa buhay, isang pakiramdam ng tungkulin at debosyon, at, higit sa lahat, banayad na pamumuno sa halos isang siglo.
 • Ang pag-iibigan ay nagdagdag ng kaunting sarap sa kanyang buhay.
 • Ang kasiyahan ng aking guro sa matematika ay ginagawang masaya at kapana-panabik ang klase para sa lahat.
 • Ang gana ni Kate sa pagtakbo ay nagpapanatili sa kanyang pagiging aktibo.
 • Nagretiro siya sa propesyonal na chess dahil nawalan na siya ng gana na manalo.
 • Ang pag-asa ay ang sarap ng buhay.
 • Ang isang guro ay kailangang maging masigasig at puno ng sigla habang nagtuturo ng kanyang paksa.

You may also read: Vigorous in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment