Counterpart of Paspasan in English & Sample Sentences

PASPASAN IN ENGLISH – Are you looking for the English translation of the term “paspasan”? Here’s its English counterpart.

Undeniably, a lot of people are doubtful when it comes to the translations of certain Tagalog words in English. In this article, we will review the meaning of the term “paspasan”. We will also discover its counterpart in the English language.

Paspasan in English

What is “paspasan”?

Paspasan is a Tagalog term that refers to the extreme intensity of doing something. It is usually used in reference to preparations.

You may also visit – Mahapdi in English – Translate “Mahapdi” in English

 What is “paspasan” in English?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know not only the English translation of the word paspasan but also some examples of sentences using it.

Paspasan in English = Massive

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang paspasan:

1. Paspasan na ang paghahanda para sa inagurasyon ng bagong pangulo.

2. Sa tingin mo ba paspasan na yung paglilinis nila ngayon kaya hindi na siya nakakasagot ng tawag?

3. Pinaalam mo na ba kay Christian na paspasan ang ulan ngayon dito kaya baka mahuli tayong dumating?

4. Alam ni Rebecca na paspasan na naman ang paghahanda para sa pagdiriwang ng kaarawan ng alkalde kaya pumunta siya para tumulong.

5. Maagang umalis si Gino dahil paspasan na ngayon ang kanilang paghahanda para sa laro.

Examples of sentences using the term massive:

1. Did Jack also ask for your help amid the massive preparation for the upcoming typhoon?

2. They were already on massive training when two of the players got sick.

3. Have you called Niño to tell him to stop the massive preparations for the upcoming event as it will not be pushed through?

4. Alicia knows that the training of Carlos is massive now so he’s really focused.

5. Mariano instructed all his men to prepare for massive training.

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation