Share to Facebook Share to Twitter More...

Counterpart of Basbas in English & Sample Sentences

BASBAS IN ENGLISH – Are you looking for the English translation of the term “basbas”? Here’s the English counterpart of this word.

Undeniably, a lot of people are doubtful when it comes to the translations of certain Tagalog words in English. In this article, we will review the meaning of the term “basbas”. We will also discover its counterpart in the English language.

Basbas in English

What is “basbas”?

Basbas is a Tagalog term that refers to the support of a person towards another person, an action, or another thing. It is usually used to express the granting of permission.

You may also visit – Mahapdi in English – Translate “Mahapdi” in English

 What is “basbas” in English?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know not only the English translation of the word basbas but also some examples of sentences using it.

Basbas in English = Blessing

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang basbas:

  1. Alam ni Dio na kailanman ay hinding-hindi niya makukuha ang basbas ni Mang Tito sa pagpapakasal kay Rose.

2. Matiyagang naghintay si Greg sa basbas ng kanyang mga magulang sa pagtatrabaho sa ibang bansa.

3. Tinanong mo na ba ang ama mo kung ibibigay niya ang basbas niya sakaling magpasyang magpakasal ang kuya mo?

4. Si Pedring na mismo ang nagsabi kay Juan na ibinibigay na niya ang basbas sa pamamalakad ng kanilang palayan.

5. Masyado pa bang maaga upang hingin ko ang basbas ng iyong mga magulang?

Examples of sentences using the term blessing:

1. Andrew asked the blessing of his mother with regard to selling their company and starting a new business.

2. Don’t expect that Don Fernando will give his blessing right away considering that Jane is his only daughter.

3. Did Noel tell you that Felix gave him his blessing to run their family company?

4. Arthur knows that Trina will not give her blessing about his plan to work in a rival company.

5. Did Yeo call you and asked your blessing about the project?

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Basbas in English – Translate “Basbas” in English". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment