Kasaysayan in English – Translate “Kasaysayan” in English

Counterpart of Kasaysayan in English & Sample Sentences

KASAYSAYAN IN ENGLISH – Here is a guide on the English counterpart of the word “kasaysayan”.

In this article, we will review the meaning of the word “kasaysayan”. We will also discover its counterpart in the English language.

Kasaysayan in English

What is “kasaysayan”?

Kasaysayan is a Tagalog term that refers to the past of a country or a certain field or organization.

You may also visit – Mahapdi in English – Translate “Mahapdi” in English

 What is “kasaysayan” in English?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know the English translation of the word kasaysayan.

Kasaysayan in English = “History”

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang kasaysayan:

1. Napag-aralan mo ba ng mabuti ang kasaysayan ng Pilipinas bago ka sumali sa patimpalak sa paaralan niyo?

2. Sinabihan ni Bb. Mendoza ang mga mag-aaral niya na magsulat ng sampung (10) pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas.

3. Parte ng kasaysayan ng Pilipinas na hinding-hindi malilimutan ng maraming tao ay ang Martial Law.

4. Bago ka pumunta sa kompanya na iyan para sa interbyu, pag-aralan mo ang kasaysayan ng kompanya.

5. Narinig mo bang nagkwento si Don Miguel ng kasaysayan ng kompanya na nagpayaman sa kanya?

Examples of sentences using the word history:

1. There are a lot of people who became a significant part of the history of the Philippines.

2. Dennis does not know much about the history of his country so Dwayne invited him in a seminar.

3. Did the history of Jack & Jill Company surprised you, too?

4. The colorful history of the Philippines never fails to attract tourist to visit the country.

5. The way the facts in the history of every country was presented gained praises from their teacher.

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel Philnews Ph.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment