TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – “Mason”

Translate English To Tagalog “Mason”

TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – What is the Tagalog or Filipino translation of the word “mason”?

In this article, we will review the meaning of the uncommon word “mason”. We will also discover its counterpart in Tagalog or the Filipino language.

Translate English To Tagalog

What is “mason”?

Based on Merriam Webster Dictionary, the word mason refers to a skilled worker in cutting stones. It also refers to a builder who works on laying units of materials like stones or bricks.

You may also visit – Mahapdi in English – Translate “Mahapdi” in English

 What is “mason” in Tagalog?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know the Tagalog translation of the word mason.

English to Tagalog
Mason
= Kantero

Examples of sentences using the word mason:

1. Manolo’s father is a mason while her mother is a baker in the pastry shop located at the corner of Jameson Street.

2.The mason walked right into the gate, took all the bricks, and loaded them back to his car following the argument.

3. Did you look for a mason who can work on the construction of the building?

4. The best mason in their group was Jonathan but he died a few years ago.

5. Don’t you wonder how much a mason is paid in every project or job order the company sets?

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang kantero:

1. Isang kantero ang nakakita ng pitaka ni Juancho na nahulog habang siya ay tumatakbo pabalik ng kanilang bahay.

2. Tumawag ka ba ng kantero upang ayusin ‘tong pader sa likod ng bahay?

3. Nagulat si Ernesto nang nalaman na isang kantero sa bayan ang kanyang totoong ama.

4. Ipinatawag ng alkalde ang lahat ng mga kantero sa bayan na kanyang nasasakupan.

5. Tinanong mo ba ang kantero kung magkano ang singil niya bawat araw?

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment