Masinop in English – Translate “Masinop” in English

What is masinop in English?

MASINOP IN ENGLISH – What is the English translation of the word “masinop”?

In this article, we will review the meaning of the uncommon word “masinop”. We will also discover its counterpart in English language.

What is “masinop”?

Masinop is a Tagalog term that refers to a person who knows how to save or spend a money or anything like time wisely. This adjective is usually used as a positive description for a person or thing.

 What is “masinop” in English?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know the English translation of the word masinop.

Tagalog to English
Masinop
= Thrifty

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang masinop:

1. Masinop si Damian kaya hindi nagtagal ay nakapagpatayo siya ng bahay para sa kanyang pamilya.

2. Sino ba ang mas masinop pagdating sa pera, ang tatay mo o ang nanay mo?

3. Bakit kaya ganun ka masinop si Maritess sa kabila ng yaman nila?

4. Natutunan ni Gabriel mula sa nanay niya na maging masinop dahil ang buhay ay pwedeng magbago bigla-bigla.

5. Lahat ng mga anak nina Lorenzo at Teresita ay mga masinop sa pera at oras.

Examples of sentences using the word thrifty:

1. The thrifty man called his wife to inform her that he changed his mind over the big purchase.

2. Does Jordan’s being too thrifty also bother you?

3. Mr. Francisco told his sons, Miguel and Martin, to be thrifty despite of their wealth.

4. Nona really finds it hard to save although she admires how thrifty Simon is.

5. Why do you think Liza is very thrifty when it comes to her siblings but not when it comes to her friends?

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment