Share to Facebook Share to Twitter More...

Mga Halimbawa Ng Liham Na Pang Negosyo

LIHAM PANG NEGOSYO – Ito ay isang pormal na sulatin na karaniwang ginagamit sa taong nasa labas ng organisasyon o kompanya.

LIHAM PANG NEGOSYO: Mga Halimbawa Ng Liham Pang Negosyo

Ito rin ay higit na pormal sa mga personal na sulat. Bukod dito, may nararapat dn na paraan kung paano ito sulatin katulad lamang ng margin na isang pulgado sa bawat gilid ng papel.

G. Manuel C. De la Cruz
Punong Guro II
San Nicolas Elementary School
San Nicolas Hagonoy, Bulacan

Mahal na Ginoo:

Magandang Araw,
Kami po ay mga estudyante na nasa unang taon na kumukuha ng Bachelor’s of Elementary Education sa Bulacan State University. Sa kasalukuyan, gumagawa kami ng isang pananaliksik ukol sa “Kabisaan ng pag-gamit ni Wikang Tagalog” sa pagtuturo ng siyensiya.
Kaugnay po nito, nais po naming hingin ang iyong pahintulot na makapagsagawa ng isang sarbey sa iyong paaralan. Ang iyong pagpahintulot ay aming kikilalanin at pasasalamatan.

Lubos na gumagalang,
PETER PAUL DE LUNA
MYLES GENENE REYES
LISA KALAPATI
SOREN BIYERGEZ

Pinagtuunan ng pansin ni:
MANOLITONG G. MATA
Guro sa Siyensa

Pinagtibay ni:

123 Atis Road
Maharlika, Manila, 0059

Hulyo 27, 2020


MARIA DE LAFUENTEZ
Teacher
Masipag Elementary School
Masipag, Manila, Philippines

Mahal na Gng. De la Fuentez

Magandang Araw!

Ipinahahatid ng liham na ito ang tungkol sa inyong utang na nagkakahalaga ng P30,000 libong piso na nag due noong February 18, 2016. Nais naming ipaalam sa inyo na binibigyan po naming kayo ng tatlong araw upang bayaran ang inyong pagkakautang . Kung kayo ay hindi magbabayad ng utang ay mapipilitan po kami na pandamantalang kunin ang inyong kolateral bilang kapalit sa inyong pagkakautang.

Naipaliwanag napo namin ito noong kayo ay kumuha ng utang sa amin at nakasulat din po ito sa ating kontrata.

Ikinagagalak naming kung gagawan ninyo agad ng aksiyon an gaming kahilingan.

Like this article? READ ALSO: Mga Tula – Halimbawa Ng Orihinal Na Mga Tula (2020)

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "LIHAM PANG NEGOSYO: Mga Halimbawa Ng Liham Pang Negosyo". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.