Kabanata 4 El Filibusterismo – “Kabesang Tales” (BUOD)

Kabanata 4 El Filibusterismo – “Kabesang Tales” (BUOD)

KABANATA 4 EL FILIBUSTERISMO – Narito ang buod ng Kabanata 4 ng El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal.

KABANATA 4 EL FILIBUSTERISMO

Ang nobelang ito na kilala sa Ingles na The Reign of Greed ay isa sa dalawang magkadugtong nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal (buong pangalan ay Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda).

Isinulat niya ang nobelang ito upang imuklat ang mga mata ng kapwa Pilipino at hahanapin nila ang tunay na kalayaan noong panahong Kastila.

Ang nobela ay may 39 na kabanata. Babasahin natin ngayon ang ika-apat na kabanata.

Ang Kabanata 4 ay may titulo na “Kabesang Tales” o sa Ingles ay “Cabesang Tales”. Narito ang buod ng kabanatang ito:

Inampon ni Tanda Selo si Basilio sa gubat. Matanda na siya. Ang anak niyang si Kabesang Tales ay isang Kabesa de Baranggay. May anak siyang dalaga na si Lucia. Yumaman ito dahil sa tiyaga.

Nakisama siya sa isang namumuhunan sa bukid. Naghawaan ng gubat nang makaipon siya ng kaunti. Nang ipagtanong niya ay walang may-ari, at ginawa niyang tubuhan. Nais niyang pag-aralin sa kolehiyo si Huli upang mapantay kay Basilio na kasintahan nito.

Nang umunlad ito ay inangkin ng mga prayle. Pinabuwis si Kabesang Tales. Tinaasan nang tinaasan ang pabuwis. Di na nakaya ni Kabesang Tales. Nakipag-asunto sa mga prayle.

Matigas na ang sabi si Kabesang Tales. Ipinakita ng mga prayle ang kanilang titulo sa lupa. Wala. Naging kawali si Tano. Di ibinayad ng kapalit ang anak. Sabi niya:

“Binungkal ko’t tinamnan ang lupang ito, namatay at nalibing dito ang aking asawa’t anak na dalaga (si Lucia) sa pagtulong sa akin kaya’t di ko maibibigay ang lupang ito kundi sa sino mang didilig muna rito ng kanyang dugo at maglilibing muna ng kanyang asawa’t mga anak”

Anya rin ukol sa pagiging kawal ni Tano:

“ako’y bumabayad sa abogado. Kung mananalo ako sa asunto ay alam ko na ang aking gagawin upang siya’y mapabalik; nguni’t kung ako’y matalo, di ko na kailangan ang anak.”

Tinanuran niya ang kanyang bukid kaya lagi niyang dinala ang kanyang baril. Hindi makapasok ang sinuman dahil binalita siyang bumabaril. Nagdala siya ng gulok. Balita sa arnis ang kabesa. Ipinagbawal ang gulok. Nagdala siya ng palakol. Si Kabesang Tales ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at ipinatubos.

Isinanla ni Huli ang kanyang mga hiyas liban sa isang agnos na binigay ni Basilio. Hindi pa rin nakasapat ang panupos. Pinasya niyang mangutang kay Hermana Penchang at maglingkod dito bilang utusan.  Noon ay bisperas ng Pasko.  Kinabukasan, Araw ng Pasko ay maglilingkod na siyang alila.  Masalimuot ang naging panaginip ni Huli nang gabing iyon.

BASAHIN DIN:
EL FILIBUSTERISMO – Ang Buod Ng Nobelang Isinulat Ni Rizal
Kabanata 3 – Ang Mga Alamat
Kabanata 5 – Ang Noche Buena Ng Isang Kutsero

Leave a Comment