Kabanata 5 El Filibusterismo – “Ang Noche Buena Ng Isang Kutsero” (BUOD)

Kabanata 5 El Filibusterismo – “Ang Noche Buena Ng Isang Kutsero” (BUOD)

KABANATA 5 EL FILIBUSTERISMO – Narito ang buod ng Kabanata 5 ng El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal.

KABANATA 5 EL FLIBUSTERISMO

Ang nobelang ito na kilala sa Ingles na The Reign of Greed ay isa sa dalawang magkadugtong nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal (buong pangalan ay Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda).

Isinulat niya ang nobelang ito upang imuklat ang mga mata ng kapwa Pilipino at hahanapin nila ang tunay na kalayaan noong panahong Kastila.

Ang nobela ay may 39 na kabanata. Babasahin natin ngayon ang ikalimang kabanata.

Ang Kabanata 5 ay may titulo na “Ang Noche Buena ng Isang Kutsero” o sa Ingles ay “A Coachman’s Christmas Eve”. Narito ang buod ng kabanatang ito:

Gabi na at inilalakad na ang ang prusisyong pang-noche buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Abala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang kanyang sedula at kinakailangan siyang bugbugin ng Gwardiya Sibil.

Idinaan ang imahe ni Metusalem, ang pinaka-matandang taong nabuhay sa mundo. Kasunod na idinaan ang imahe ng tatlong Haring Mago. Nakapagpaalaala kay Sinang ang itim na Haring Melchor. Nagtanong siya kay Basilio kung nakawala na ang paa ni Bernardo Carpio na naipit sa kabundukan ng San Mateo.

Kasunod sa prusisyon ay ang malulungkot na mga bata sa pag-ilaw at si San Jose Kasunod naman ay mga batang may mga parol. Nasa dulo ng prusisyon ang Birhen.

Natapos ang prusisyon.  Napuna ng mga Sibil na walang ilaw an parol ng karitela.  Pinarusahan uli ng mga Sibil ang kutserong si Sinong.  Naglakad na lamang si Basilio.

Ang tila masaya sa mga nadaraanan ni Basilio ay ang bahay ni Kapitan Basilio. May mga manok na pinapatay.  Nasilip ni Basilio na ang Kapitan ay nakikipag-usap sa Kura, sa Alperes, at kay Simoun :

“nagkakaunawaan na tayo, G. Simoun”

“Tutungo tayo sa Tiani upang tingnan ang inyong mga alahas.”

Nagbilin ng isang kairel sa relo ang Alperes. Isang pares na hikaw naman ang ipinakikibili’ ng kura.

“(Bakit kaya hikaw?)”

Nasabi ni Basilio sa sarili na si Simuon ay may kasindak-sindak na pagkatao. Ang lahat ay nakapaghahanap-buhay sa bayang ito maliban sa amin.

Sa bahay ni Kapitan Tiyago ay iginagalang si Basilio, lalo na ang matandang utusan nang makitang tumistis ng isang maysakit si Basilio na parang walang ano man.

Ibinigay ng mga utusan ang mga ulat. Mga kalabaw na namatay, mga katulong na napipiit at namatay ang matandang nagtatanod sa gubat. Nang mabatid na sa sa katandaan namatay ang matanda… Ibig niyang makatistis ng tao. Nanghinayang si Basilio.

Ang huling balita’y ukol sa pagkadukot ng mgs tulisan kay Kabesang Tales.  Di nakakain ng hapunan si Basilio.

BASAHIN DIN
EL FILIBUSTERISMO – Ang Buod Ng Nobelang Isinulat Ni Rizal
Kabanata 4 – Kabesang Tales
Kabanata 6 – Si Basilio

Leave a Comment