10 Utos ng Diyos | Ang Sampung Kautusan ng Diyos sa Tao

Narito ang 10 Utos ng Diyos sa Tao

10 UTOS NG DIYOS – Narito ang sampung(10) kautusan ng Diyos sa tao.

Bukod sa maraming paaralan na ngayon ang may asignaturang pan-relihiyon, may mga batang kusang pinag-aaralan ang mga nakasulat sa Bibliya.

Pagdating sa mga Kristiyano, madalas tayong nagkakasala pero hindi maikakaila na mahalaga sa atin ang pagsasabuhay ng mga utos ng Diyos. Ito ay parte ng ating taimtim na pananalig sa kanya at pag-asang makapupunta sa langit pagkatapos ng buhay sa mundo.

May sampung(10) utos ang Diyos sa tao at ito ay nakasulat sa Bibliya. Sa artikulong ito, ating aalahanin ang mga kautusan ng Panginoon.

10 Utos ng Diyos
Photo Courtesy of Christianity.com

10 Utos ng Diyos

  1. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa Akin.
  2. Huwag mong gagamitin ang Aking pangalan sa walang kabuluhan.
  3. Alalahanin mo ang araw ng pangilin at panatilihin itong banal.
  4. Igalang mo ang iyong mga magulang.
  5. Huwag kang kukuha ng buhay ng isang tao.
  6. Huwag kang magtataksil sa iyong kabiyak.
  7. Huwag kang kukuha ng hindi sa iyo.
  8. Huwag kang magsasabi ng walang katotohanan tungkol sa iyong kapwa tao.
  9. Huwag mong kukunin ang kabiyak ng iyong kapwa.
  10. Huwag kang kukuha ng anuman na pagmamay-ari ng iyong kapwa.

Hindi man tayo perpektong mga tao, sana’t gawin natin ang lahat upang masunod ang mga kautusan ng Panginoon. Hindi Siya tumitingin sa kung anong mayroon o wala tayo, kung hindi sa kilos at pananampalatay natin sa Kanya.

Maraming salamat sa pagbisita sa pahinang ito. Sana’y marami kayong napulot na aral mula rito. Pwedeng magbilin ng mensahe o komento sa ibaba ng artikulo.

Leave a Comment