Philippine News

Date Published:

1:37 PM February 16, 2019

Date Updated:

1:38 PM February 16, 2019

in: Educational
Share to Facebook Share to Twitter More...

Kilalanin Kung Ano Ang Panghalip, Mga Halimbawa Nito

PANGHALIP – Narito ang kahulugan kung ano ang panghalip at ang mga halimbawa nito.

Sa elementarya, itinuturo sa atin ang mga bahagi ng pananalita. Isa na rito ang panghalip na, katulad ng pangngalan, ay karaniwang makikita sa mga pangungusap.

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kahulugan at mga halimbawa ng bahagi ng pananalita na ito.

Panghalip

Ano ang Panghalip?

Ayon sa Wikipedia, ito ay ang bahagi ng pananalita na humahalili sa pangngalan. Ibig sabihin, ito ay pumapalit sa ngalan ng tao, bagay, pook, pangyayari, at marami pang iba.

Sa Ingles, ang bahagi ng pananalita na ito ay itinatawag natin na pronoun.

Mga Halimbawa ng Panghalip

Ilan sa mga halimbawa ng panghalip ay ang siya, sila, nila, kami, tayo, niya, kaniya, kanila, namin, kayo, at atin.

Narito ang mas detalyadong pagpapaliwanag ng gamit ng ganitong bahagi ng pananalita sa pangungusap sa pamamagitan ng iba pang mga halimbawa:

Umalis si Rogelio kasama ang kanyang dalawang anak na sina Patrick at John.
Umalis si Rogelio kasama sila.

Ako, si Jason, at si Divine ang naatasang gumawa ng disenyo ng entamblado para sa susunod na okasyon dito sa baryo.
Tayo ang naatasang gumawa ng disenyo ng entamblado para sa susunod na okasyon dito sa baryo.

Ako at si Gregory ang tutungo sa palengke upang mamili ng mga gulay at prutas na makakain ng mga bisita pagdating nila mamaya.
Kami ni Gregory ang tutungo sa palengke upang mamili ng mga gulat at prutas na makakain ng mga bisita pagdating nila mamaya.

Sa bahay ng mga Del Valle ipagdiriwang ang nalalapit na kaarawan ng nag-iisang anak ng mag-asawa na si Monica.
Sa bahay nila ipadiriwang ang nalalapit na kaarawan ng nag-iisang anak ng mag-asawa na si Monica.

Kinuha ko kasama sina Kiko at Frey ang lahat ng mga damit na hindi na ginagamit at nilabhan ito upang maipamigay sa mga lubos na nangangailangan.
Kinuha namin ang lahat ng mga damit na hindi na ginagamit at nilabhan ito upang maipamigay sa mga lubos na nangangailangan.

Share to Facebook Share to Twitter More...
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.