Share to Facebook Share to Twitter More...

9. Hindi totoong pinaka masakit pakinggan ang rap songs, try mong umuwi ng madaling araw nang hindi nagpapaalam.

Hugot Lines About Family (Pamilya)

10. Ang pamilya parang emergency light mo yan, dumilim man ang lahat ng parte ng buhay mo, sila’y nandyan handang ilawan ka at maging gabay mo.

Hugot Lines About Family (Pamilya)

11. Minsan yung mga magulang parang nababaliw na panahon yan, ang init-init ng ngiti sa harap mo pero sa loob, bumabaha na ng luha sa hirap ng buhay niyo.

Hugot Lines About Family (Pamilya)

12. Ang istriktong ama daig pa niyan ang sampung masungit na guro, ang alas singko ay alas singko bes walang palugit kahit isang segundo.

Hugot Lines About Family (Pamilya)

Do you also have your personal hugots? Feel free to share it through comments below.

Pages — 1 2 3

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Hugot Lines About Family (Pamilya)". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.