Kodigo Ni Hammurabi Sa Kababaihan At Sinaunang Panahon

Kodigo Ni Hammurabi

Ano ang mga nakasaad sa Kodigo Ni Hammurabi at ang pagkakaiba nito sa Kodigo Manu? KODIGO NI HAMMURABI – Alamin ang mga batas na nakasaad sa Kodigo Ni Hammurabi tungkol sa sinaunang lipunan. Si Hammurabi ay ang ikaanim na hari ng Babylonia at isinulat niya ang kanyang kodigo noong CA 1772 BCE. May isang halimbawa … Read more