Makataong Kilos Halimbawa – Ano Ang Makataong Kilos?

Makataong Kilos Halimbawa

MAKATAONG KILOS HALIMBAWA – Ito ang mga halimbawa na naglalarawang ng mga kilos na makatao at ang kahulugan nito. Ang mga kilos na may ginagamitan ng pagkukusa, kalayaan, at kaalaman ng tao ay tumutukoy sa mga makataong kilos. Ito ang mga kilos na naaayon sa pagsusuri at konsensya ng tao. Ang isang tao ay responsable … Read more