Batas Ni Hammurabi – Ano Ang Nilalaman Nito?

Batas Ni Hammurabi

BATAS NI HAMMURABI – Ang mga batas sa Kodigo Ni Hammurabi ay naglalaman ng mga mabibigat na parusa sa bawat kamalian. Si Hammurabi ay naghari sa Babilonya mula 1792 hanggang 1750 B.C. at ang kanyang kodigo ay mayroong 282 na mga patakaran. Ang sinuman na hindi sumunod sa kanyang batas ay mahaharap sa karampatang mabigat … Read more

Kodigo Ni Hammurabi Sa Kababaihan At Sinaunang Panahon

Kodigo Ni Hammurabi

Ano ang mga nakasaad sa Kodigo Ni Hammurabi at ang pagkakaiba nito sa Kodigo Manu? KODIGO NI HAMMURABI – Alamin ang mga batas na nakasaad sa Kodigo Ni Hammurabi tungkol sa sinaunang lipunan. Si Hammurabi ay ang ikaanim na hari ng Babylonia at isinulat niya ang kanyang kodigo noong CA 1772 BCE. May isang halimbawa … Read more