Halimbawa Ng Klaster – 20+ Halimbawa Ng Mga Salitang Klaster

Ito ang ilan sa halimbawa ng klaster at mga pagpapaliwanag.

HALIMBAWA NG KLASTER – Basahin at alamin ang ilang mga pagpapaliwanag jat halimbawa ng mga salitangm ay klaster.

Ang klaster ay “dalawang pinagsamang katinig na bumubuo sa isang tunog”. Ito ay tinatawag rin na kambal-katinig at sa Ingles, ang tawag dito ay “cluster”. Ito ay makikita sa unahan, sa gitna, o sa hulihang pantig ng isang salita at nababasa sa iisang pantig.

Halimbawa Ng Klaster

Ito ang ilang mga halimbawa:

 1. gripo
 2. prito
 3. tsaa
 4. plato
 5. braso
 6. blusa
 7. drama
 8. dyip
 9. klase
 10. trumpo
 11. tsinelas
 12. globo
 13. tseke
 14. kumpleto
 15. eskwelahan
 16. sobre
 17. kard
 18. nars
 19. rekord
 20. kart
 21. plantsa
 22. blangko
 23. plaka
 24. prinsesa
 25. makrema
 26. beysment
 27. iskawt
 28. eroplano
 29. makrema
 30. kredo

Mga klaster sa pangungusap:

 • Marami pa akong plano para sa ating dalawa.
 • Ang nais ko ay mga makremang pagkain noong nagbubuntis ako.
 • Marunong ka bang gumamit ng plawta?
 • Hindi ko alam ang pupuno sa blangko ng buhay ko.
 • Masakit ang aking braso dahil sa magdamagang trabaho.

Ang pagtukoy ng klaster sa isang salita ay nakadepende sa pagkakahati-hati o pagkakapantig-pantig ng salita. Kapag ang dalawang katinig na magkatabi ay nasa magkakaibang pantig, ito ay hindi klaster.

Tulad ng magkaibigan na kung basahin “mag-ka-i-bi-gan”. Ang dalawang magkasasunod na katinig na “g” at “k” sa gitna ay magkahiwalay ang pagkakabigkas kung kaya’t ito ay hindi maituturing na isang klaster.

Hindi rin maituturing na klaster ang isang salita kapag ang dalawang katinig sa isang silabol o pantig ay magkalayo o hindi magkatabi.

READ ALSO:

What can you say about this? Let us know!

For more news and updates, follow us on Twitter:@philnews_ph Facebook:@PhilNews, and YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment