Assuage in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Assuage in Tagalog?

ASSUAGE IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

assuage

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Assuage means make (an unpleasant feeling) less intense.

In Tagalog, it can be translated as “PATAHIMIKIN“, “PAWIIN” or “MAIBSAN.”

Here are some example sentences using this word:

 • The government has tried to assuage the public’s fears.
 • The subsequent amendments were proposed to assuage the feelings of the industry.
 • In an effort to assuage angry customers, the store issued everyone a full refund.
 • Warm soup does very little to assuage my sore throat.
 • You could assuage the crowd by being less tense and more humorous with your character.
 • The meat they’d managed to procure assuaged their hunger.
 • Life contains sorrows that cannot be assuaged, and it is important, to be honest in acknowledging this.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Sinubukan ng gobyerno na pawiin ang pangamba ng publiko.
 • Ang mga kasunod na pagbabago ay iminungkahi upang mapawi ang damdamin ng industriya.
 • Sa pagsisikap na patahimikin ang mga galit na customer, nagbigay ang tindahan ng refund sa lahat.
 • Ang mainit na sabaw ay nakakatulong ng konti upang maibsan ang namamagang lalamunan ko.
 • Maaari mong paginhawahin ang karamihan sa pamamagitan ng pagiging hindi masyadong tensyonado at mas nakakatawa sa iyong karakter.
 • Ang karne na nakuha nila ay nagpapawi sa kanilang gutom.
 • Ang buhay ay naglalaman ng mga kalungkutan na hindi mapapawi, at mahalagi na kilalarin rin ang mga ito.

You may also read: Unabashed in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

Leave a Comment