ISYUNG PANLIPUNAN – Kahulugan At Halimbawa Ng Isyung Panlipunan

Anu-ano ang mga Isyung Panlipunan? Magbigay ng halimbawa.

ISYUNG PANLIPUNAN HALIMBAWA – Pagtalakay sa kahulugan ng isyung panlipunan at magbigay ng limang (5) halimbawa nito.

Ang suliranin ng isang lipunan o ang mga problemang kinakaharap ng isang lipunan sa kasalukuyan ay mga isyung panlipunan. Karaniwan, ang mga nauugnay dito ay mga krisis at mabibigat na problema ng publiko. Ang problemang ito ay hindi lamang may masamang epekto sa lipunan kundi ay may masamang dulot din ang mga ito sa tao.

Isyung Panlipunan

Ang mga problemang ito ay sumasaklaw sa ibat-ibang sektor tulad ng edukasyon, pangkalusugan, pagtaas ng bilihin at iba pa. Ito ay ilan lamang sa mga problemang napapanahon na kinakaharap ng bansa sa ngayon. Paano malalaman ang mga isyu? Sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, pahayagan, internet, at mula sa ibang tao.

Pamilya, simbahan, pamahalaan, paaralan, at ekonomiya ay ang limang sektor bansa kung gaya’t nararapat lamang na malaman natin ang mga isyu dahil ang mga tao ang isa sa mga mabibigat na apektado ng mga suliraning ito. Hindi kailanman man makukubli ang mga problemang ito sa isang sulok subalit, ilan sa mga problemang ito ay hindi natutuunan ng tamang pansin.

Anu-ano nga ba ang isyung panlipunan?

Ito ang mga halimbawa:

  • Korapsyon – isa ito sa mga pinakamahirap na bigyan ng solusyon dahil mismong mga lider ng bansa ang kasangkot.
  • Diskriminasyon – dahil sa pagkakaiba-iba natin sa bawat isa nag-ugat ang diskriminasyon. May mga ibang tao na hindi tanggap ang isa at imbes na intindihin at tanggapin ang sitwasyon, sila ay nagmamataas pa at walang habas sa panghuhusga.
  • Edukasyon – ito ang isa sa mga pinakamahirap na gawin ng isang tao sa bansa – ang makapagtapos – dahil kapos at hirap sa buhay. Ang ibang bata ay kailangan magtrabaho para mabuhay at hindi magustom imbes na mag-aral at magtapos.
  • Polusyon – dahil sa patuloy na pagdami ng tao, ang iba’t ibang uri ng polusyon ng bansa ay mas lalong lumalala.
  • Kahirapan – ang kahirapan ang isa sa mga pinakamabibigat na mga isyu ng lipunana. Dahil sa kahirapan, maraming tao ang hindi nakakakuha ng tamang oportunidad para mag-aral at matuto. At malaking porsyento sa mundo ang dumaranas ng lumalallang kahirapan.

READ ALSO:

For more news and updates, follow us on Twitter:@philnews_ph Facebook:@PhilNews and; YouTube channel Philnews Ph.

Leave a Comment