Motto In Life Tagalog Examples, Quotes, And More!

Motto In Life Tagalog Examples & Meaning Behind It

MOTTO IN LIFE – In this article, we are going to give examples of Tagalog mottos in life and the explanation behind them.

Everybody has a motto they hold on to. It’s what drives them and gives them the push they need to go through everyday hardships.

Motto In Life Tagalog Examples, Quotes, And More!

Furthermore, mottos give us a sense of purpose that drives us to a path for a better future. Here are some examples of mottos in Tagalog:

  • Bilog ang mundo, kaya kahit taliuran mo ang problema mo, sa huli haharapin mo rin yan sa ayaw mo at gusto.
  • Ang negatibong tao ay nakakakita ng problema sa bawat pagkakataon. Ang positibong tao ay nakikita ang pagkakataon sa bawat problema.
  • May mga tao na ayaw kang maging masaya kaya sinisiraan ka nila. Pero ang masaklap dun, hindi ka affected kaya naiinis sila.
  • Minsan mas espesyal ang luha kaysa ngiti kasi kahit sino pwede mong ngittian pero ang luha tutulo lang sa taong di mo kayang iwan.
  • Ngumiti sa harap ng salamin gawin mo ito tuwing umaga at mapapansin mo ang malaking pagbabago sa iyong buhay.
  • Ako lang ang makakapagpabago sa buhay ko. Walang ibang makakagawa nito sa akin
  • Walang gaanong kailangan para magkaroon ng masayang buhay; nasa loob mo ang lahat ng ito, sa iyong paraan ng pag-iisip.
  • Kagustuhan ang pagiging masaya. Maaari mong piliing maging masaya. May mga magpapalungkot sa iyo sa buhay, pero nasa iyo kung magpapaapekto ka o hindi.

Thanks for reading. We aim to provide our readers with the freshest and most in-demand content. Come back next time for the latest news here on Philnews.

READ ALSO: Transactional Model Of Communication – Meaning & Examples

Leave a Comment