Share to Facebook Share to Twitter More...

What Is “Magnificent” In Tagalog? (Answers)

MAGNIFICENT IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “Magnificent” based on context.

Magnificent In Tagalog – English To Tagalog Translations

Magnificent can be translated as “kamangha-mangha, dakila, or marangal”. Here are some example sentences translated from English To Tagalog:

  • Peter saw a magnificent bird when he was walking home from school.
  • These magnificent waterfalls thrill millions of visitors each year.
  • Waking up next to the person you love is a magnificent feeling.
  • All of us should find joy in this magnificent labor of love.
  • The view from the mountains is so magnificent.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

  • May nakita si Peter na isang kamangha-manghang ibon habang siyay naglalakad pauwi galing sa paaralan.
  • Ang kahanga-hangang mga talón na ito ay nagdudulot ng tuwa sa angaw-angaw na mga dumadalaw rito taun-taon.
  • Ang paggising sa tabi ng taong mahal mo ay isang kamangha-manghang pakiramdam.
  • Lahat tayo ay dapat magalak sa marangal na gawaing ito ng pagmamahal.
  • Ang tanawin sa kabukiran ay sobrang kamangha-mangha.

For other English-Tagalog translations:

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Magnificent In Tagalog – English To Tagalog Translations". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.