Naive In Tagalog – English To Tagalog Translations

What Is Naive In Tagalog? (Answers)

NAIVE IN TAGALOG – There are several Filipino words that do not have a direct translation in English, that’s why we need context to fully translate them.

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of the word “naive” based on context.

Naive In Tagalog – English To Tagalog Translations

Naive can be translated as “walang muwang, mangmang, or walang karanasan”. Here are some example sentences:

 • Peter was so naive to think that he could defeat his opponent inside his own head.
 • He’s still too naive to be promoted to a position he doesn’t know a thing about.
 • Yet, this does not mean that real Hector and Eva were scientifically naive.

In Tagalog, these sentences can be translated as:

 • Si Peter ay walang-muwang nang akalain niya na makakaya niyang talunin ang kanyang kalaban sa loob mismo ng kanyang ulo.
 • Siya ay masyadong walang karanasan para ma-bigyan ng promosyon sa isang pwestong wala siyang ka alam-alam.
 • Subalit, hindi ito nangangahulugan na ang tunay na si Hector at Eva ay walang-muwang kung tungkol sa siyensiya.

Furthermore, naive can also be translated as “kampante” based on how it’s used in a sentence. Here are some examples:

 • It would be naive to take no more than a passing glance at the ratings.
  • Magiging masyado tayong kampante kung basta susulyapan lamang natin ang mga rating.
 • We’d be naive to think that they don’t have a plan against us.
  • Tayo’y masyadong kampante kung akala natin na wala silang plano laban satin.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Leave a Comment