Share to Facebook Share to Twitter More...

Ano Ang Kahulugan Ng Buwan Ng Wika 2020? (Answer)

BUWAN NG WIKA 2020 – Sa paksang ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng tema ng Buwan ng Wika 2020.

Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay lumalaban pa rin sa pandemyang COVID-19. Dahil dito, napag-isipang gawin ang tema para sa Buwan ng Wika 2020 tungkol sa pag laban sa pandemya.

Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika” Ang mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya

Ang temang ito ay naglalarawan sa pagkakaisa ng mga Pinoy sa panahon ng krisis. Ito ay dahil sa panahong ito, hindi tayo dapat nakasalalay sa bakuna laban sa sakit na COVID-19.

Buwan Ng Wika 2020 Kahulugan - Paliwanag At Iba Pa
Image from: PIA.GOV

Higit sa lahat, ang paglaban sa pandemyang ito ay nakasalalay sa wastong pagkalat ng impormasyon tungkol sa sakit. Dito pumapasok ang “WIKA” sa “BAYANIHAN“. Sa panahon ngayon, kailangang ng bawat tao ay may tamang impormasyon laban sa sakit.

Samantala, ang wika naman ay nagiging tulay sa paghahatid ng mahalagang impormasyon na ito. Bukod rito, ang Maka-Filipinong Bayanihan ay binigyan ng halaga dahil ang paggamit ng Filipino at katutubong wika ay kailangan para sa paglaganap ng impormasyon.

Ang buong Pilipinas ay naaapektuhan ng pandemya. Dahil rito, binibigyang halaga ng Bayanihan ang ideya ng pagkalat ng impormasyon na batay sa wika ng pamayanan.

Isang halimbawa nito ay ang malawakang pagsalin o translate ng mga impormasyon tungkol sa COVID-19 sa mga katutubong wika ng bansa.

BASAHIN RIN: Buwan Ng Wika 2020 – Official Theme, Poster, And More

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Buwan Ng Wika 2020 Kahulugan – Paliwanag At Iba Pa". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.