Bahagi Ng Pahayagan – Ano Ang Mga Bahagi Ng Pahayagan?

Ano Ang Mga Bahagi Ng Pahayagan? (SAGOT)

PAHAYAGAN – Ang isang pahayagan o diyaryo ay naglalaman ng important impormasyon, ngunit, ano nga ba ang mga bahagi nito?

Lahat ng pahayagan ay iba-iba ang laman. Subalit, lahat rin sila ay may sinusunod na pormat o pag ayos ng mga bahagi nito.

Bahagi Ng Pahayagan - Ano Ang Mga Bahagi Ng Pahayagan?

Ito ang mga sumusunod:

  • Mukha ng Pahayagan
  • Pahinang Opinyon
  • Editoryal o Pangulong Tudling
  • Tanging Lathalain
  • Anunsyo Klasipikado
  • Pahinang Panlibangan
  • Palakasan
  • Buhay Artista
  • Seksyong Pangangalakal
  • Sine 

Mukha ng Pahayagan – dito nakalagay ang pinakamainit at importanteng pangunahing balita.

Pahinang Opinyon – dito nakalagay ang mga personal na opinyon ng mga manunulat batay sa mga laganap na isyu.

Editoryal o Pangulong Tudling – dito mababasa ang mga opinyon, kuru-kuro at pananaw ng patnugot hinggil sa isang napapanahong isyu

Tanging Lathalain – dito nakalagay ang mga artikulong kawili-wili para sa mga mambabasa.

Anunsyo Klasipikado – Dito nakalagay ang mga patalastas tungkol sa iba’t-ibang mga bagay, produkto o serbisyo.

Pahinang Panlibangan – dito nakalagay ang mga paboritong komiks o mga puzzle katulog ng Sudoku at crossword.

Palakasan – dito mababasa ang mga balita at iskedyul tungkol sa laro at kung sino ang maglalaro.

Buhay Artista – dito nakalagay ang mga balita tungkol sa buhay ng mga artista.

Seksyong Pangangalakal – Dito naka lagay ang mga impormasyon batay sa kalakalan sa loob at labas ng isang bansa.

Sine – Dito nakikita ang mga palabas na pilikula sa mga sinihan na maaaring panoorin.

READ ALSO: Ano Ang Pananaliksik? – Depinisyon At Mga Halimbawa

Leave a Comment