Bakit Mahalaga Ang Wika Sa Sarili? – Kahalagahan Ng Wikang Filipino

Sagot Sa Tanong Na “Bakit Mahalaga Ang Wika Sa Sarili?”

BAKIT MAHALAGA ANG WIKA SA SARILI – Ang wika ay isa sa mga mahalagang aspeto ng kultura ng isang bansa.

Bakit Mahalaga Ang Wika? - Wikang Filipino At Ang Kahalagahan Nito

Ang wika ay parte ng ating pang araw-araw na buhay. Ginagamit natin ito upang magkaintindihan sa iba. Ngunit, higit pa dito ang kahalagahan ng wika sa ating sarili at sa lipunan.

Mahalaga ang wika sa sarili at lipunan dahil hindi lamang ito berbal at di-berbal. Ito ay parte ng pagkakakilanlan ng isang tao at bansa.

Ito rin ay importante dahil malaki rin ang ambag nito sa pagbuo ng personalidad ng isang tao.

Sa bansang Pilipinas, maraming wika ang maririnig. Dahil ito sa malawak na arikipelago ng bansa. Sa ibat-ibang pula, maririnig natin ang ibat-ibang lengguahe o wika.

Dahil sa wika, makikita natin ang ibat-ibang dialekto at “accent” at mga terminolohiya na makikita lamang sa isang partikular na kultura.

Bukod dito, ang wika ay mahalaga rin hindi lamang sa sarili, pero pati na rin sa sining. May mga konsepto at ideolohiya na makikita lamang o maiintindihan sa wikang Pilipino.

Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Tagalog. Ngunit, ang tinatawag na “Filipino Language” ay ang kabuuang pag sama-sama ng mga dialekto sa buong bansa.

Thanks for reading. We aim to provide our readers with the freshest and most in-demand content. Come back next time for the latest news here on Philnews.

Like this article? READ ALSO: Core Filipino Values And Cultural Concepts And Their Importance

1 thought on “Bakit Mahalaga Ang Wika Sa Sarili? – Kahalagahan Ng Wikang Filipino”

Leave a Comment