Share to Facebook Share to Twitter More...

Kabanata 36 El Filibusterismo – “Mga Kapighatian Ni Ben Zayb” (BUOD)

KABANATA 36 EL FILIBUSTERISMO – Narito ang buod ng Kabanata 36 ng El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal.

KABANATA 36 EL FILIBUSTERISMO

Ang nobelang ito na kilala sa Ingles na The Reign of Greed ay isa sa dalawang magkadugtong nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal (buong pangalan ay Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda).

Isinulat niya ang nobelang ito upang imuklat ang mga mata ng kapwa Pilipino at hahanapin nila ang tunay na kalayaan noong panahong Kastila.

Ang nobela ay may 39 na kabanata. Babasahin natin ngayon ang ikatlompung-anim na kabanata.

Ang Kabanata 36 ay may titulo na “Mga Kapighatian Ni Ben Zayb” na sa bersyong Ingles ay “Ben Zayb’s Afflictions”. Narito ang buod ng kabanatang ito:

Agad na umuwi si Ben Zayb mula sa bahay ng kapitan at hindi makatulog. Dito’y nakaisip na naman siyang gawin ang balita na bayani raw ang kapitan, ang mga prayleng sina Salvi at Irene, at si Don Custodio.

Gayunpaman, ibinalik ng patnugot ang kanilang dyaryo ang kanyang sulat dahil ipinagbawal daw ng heneral ang pag-alala sa anumang nangyari noong gabing iyon.

Nabalitaan naman niya ang pagsulob sa Ilog Pasig Nais na naman niyang gumawa ng balita tungkol doon pero natagpuan niya ang sugatang si Padre Camorra na pinagnakawan daw ng mga naghimagsik. Nais dagdagan ni Ben ang bilang ng lumusob.

May nahuli sa mga naghimagsik na mga tulisan. Umamin itong kasama sila sa pangkat ng isang alyas Matanglawin. Hudyat daw ng paglusob nila ang pagputok na nangyari.

Di sila naniniwala na si Simoun ang pinuno nila pero nawawala na si Simoun at wala na rin ang mga armas doon.

BASAHIN DIN:
EL FILIBUSTERISMO – Ang Buod Ng Nobelang Isinulat Ni Rizal
Kabanata 35 – Ang Piging
Kabanata 37 – Ang Hiwagaan

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "Kabanata 36 El Filibusterismo – “Mga Kapighatian Ni Ben Zayb” (BUOD)". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.