Share to Facebook Share to Twitter More...

Translate English To Tagalog “Falter”

TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – What is the Tagalog or Filipino translation of the word “falter”?

In this article, we will review the meaning of the uncommon word “falter”. We will also discover its counterpart in Tagalog or the Filipino language.

What is “falter”?

According to Collins English Dictionary, the word “falter” refers to the act of something losing power or strength. It may also mean going slow and eventually stopping from something.

 What is “falter” in Tagalog?

After knowing about the exact meaning of the word, surely many of us want to know the Tagalog translation of the word falter.

English to Tagalog
Falter
= Humina

Examples of sentences using the word bloviate:

1. Never did Romeo’s love for Juliet faltered since day one.

2. The president will surely question why the growth of the sales faltered.

3. Did you even consider why the kid faltered in his studies?

4. Jackson promised Niña that he will not falter in defending their family.

5. Mr. Jose was surprised when the best player of the team faltered.

Mga halimbawa ng mga pangungusap na gumagamit ng salitang humina:

1. Ni minsan ay hindi humina ang pananalig ni Joselito sa Maykapal.

2. Hindi inaakala ni Ramon na hihina ang mga taong inaasahan niyang magiging malakas para sa kupunan nila.

3. Laking pasasalamat ni Santiago na kahit ano pa man ang nangyari, hindi humina ang pagtitiwala ng mga tao sa kanya.

4. Bakit ba biglang humina ang pananalig mo na makakaya natin ‘to?

5. Isang araw, nagising na lang si Rafael na humina na ang pagmamahal niya para kay Rachelle.

For other English-Tagalog translations…

VISIT: English To Tagalog Translate – List of English-Tagalog Word Translation

Share to Facebook Share to Twitter More...

comment(s) for this post "TRANSLATE ENGLISH TO TAGALOG – “Falter”". Tell us what you think abut this post by leaving your comments below.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.