KASABIHAN – 15+ Halimbawa Ng Mga Kasabihan Na May Mabuting Aral

Narito Ang 15+ Halimbawa ng Kasabihan

KASABIHAN – Narito ang higit sa limampung(15) halimbawa nito na mapupulutan ng mabuting aral.

Bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang paboritong kasabihan. Ito ay tumutukoy sa mga pangungusap na madalas nagpapakita ng magandang aral para sa mga tao.

Sa Ingles, ito yung tinatawag natin na “saying”. Kadalasan, ito ay parte ng mga itinuturo sa mga estudyante sa elementarya. Palagi rin itong makikitang naka paskel sa mga parke, mga paaralan, at iba pang mga pampublikong.

Ang mga kasabihan ay mabisa ring gamitin pangturo sa mga bata ng magandang aral at ng mga realidad sa buhay.

Narito ang 15+ na halimbawa ng kasabihan at ang kanilang mga ibig sabihin:

1. Kapag makitid ang kumot, matuto kang mamaluktot.

Kapag mahirap ang buhay, matuto kang pagtiyagaan ang sitwasyon.

2. Ang mabuting ugali, masaganang buhay ang sukli.

Kapag mabuti ang iyong kalooban, tiyak na ikaw ay pagkakalooban ng masaganang pamumuhay.

3. Kung may tiyaga, may nilaga.

Kapag matiyaga ka at masipag, paniguradong may magandang bunga ito.

4. Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan at wala sa kasaganahan.

Hindi nasusukat sa kung anong mayroon ka ang kaginhawan ng iyong buhay. Ito ay nakabase sa kung gaano ka kasaya sa buhay.

5. Walang umaani ng tuwa, na hindi sa hirap nagmula.

Lahat ng daan patungo sa tagumpay ay may kaakibat na kahirapan na kailangang lampasan.

6. Ang gumagawa ng kabutihan, hindi matatakot sa kamatayan.

Kapag mabuti ang iyong gawain, kailanma’y hindi ka matatakot sa mamatay at husgahan sa kabilang buhay.

7. Ang tunay na kaibigan sa ligaya at kalungkutan, ikaw ay sasamahan.

Nasusukat ang pagkakaibigan hindi lang sa ligaya kung hindi ay pati sa kalungkutan.

8. Walang mahirap na gawa kapag dinaan sa tiyaga.

Kahit anong gawain ay matatapos o malalampasan kapag ikaw ay matiyaga.

9. Kung ano ang itinanim ay siya rin ang aanihin

Kung ano ang iyong ginagawa ay siya rin ang gagawin sa’yo. Kapag ito ay kabutihan, ikaw rin ay makakatanggap ng kabutihan o gagawan ng mabuti ng ibang tao.

10. Ang batang hindi nagsasabi ng katotohanan ay hindi maaasahan.

Tunay na hindi ka makaasa sa bata man or matanda na hindi nagsasabi ng katotohanan.

11. Kapag may isinuksok, may madudukot.

Kapag ikaw ay may itinira o itinabi, halimbawa ay pera, sa panahon ng kagipitan ikaw ay may magagamit.

12. Kung ayaw mong maghirap, ikaw ay magsikap.

Sa buhay, mahalaga ang magsumikap lalong-lalo na kung ikaw ay ipinanganak na hindi mayaman.

13. Ang katotohanan ang magpapalaya sa may kasalanan.

Kapag ikaw ay may kasalanan, sabihin mo ang totoo sapagkat ito lang ang magpapalaya sa iyo.

14. Ang batang malinis sa katawan, ay malayo sa karamdaman.

Ito ay literal na nagsasabing ang paglilinis sa ating mga katawan ay isa sa mga paraan upang tayo’s mapalayo sa mga sakit.

15. Ang kayamanan na galing sa kasamaan, kapahamakan ang maidudulot.

Kapag hindi galing sa mabuti ang iyong pera, ikaw ay talagang sisingilin sa anong paraan man.

16. Ang tunay na karangalan ay nag-uumpisa sa paggalang sa mga magulang.

Isa sa pinakamahalagang asal ang pagiging magalang sa mga magulang.

BASAHIN RIN: SALAWIKAIN – 20+ Halimbawa Ng Salawikain O Kasabihan

5 thoughts on “KASABIHAN – 15+ Halimbawa Ng Mga Kasabihan Na May Mabuting Aral”

Leave a Comment