Pasasalamat Sa Guro – Halimbawa Ng Isang Liham Pasasalamat

Pasasalamat Sa Guro

PASASALAMAT SA GURO – Ito ang isang halimbawa ng liham ng pagpapasalamat para sa ating mga minamahal na guro. Ang isang liham ay binubuo ng mga bahagi na: pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwaka, at lagda. Ang mga ito ay mahahalagang mga bahagi ng isang liham at ito ang isang halimbawa.