Tekstong Argumentatibo – Kahulugan At Halimbawa Nito

Tekstong Argumentatibo

TEKSTONG ARGUMENTATIBO – Pagtalakay kung ano ang tekstong argumentatibo at pagpapaibayo sa kaalaman sa pamamagitan ng mga halimbawa. Ito ay isa sa mga uri ng teksto na ang layunin ay maglahad ng katwiran. Ito ang pagsulat kung saan ang manunulat ay dinedepensahan o ipinagtatanggol ang kanyang posisyong tungkol sa isang paksa. Alamin ang mga halimbawa.