Expand To Show Full Article
Hammurabi Archives - Philippine News

Batas Ni Hammurabi – Ano Ang Nilalaman Nito?

Batas Ni Hammurabi

BATAS NI HAMMURABI – Ang mga batas sa Kodigo Ni Hammurabi ay naglalaman ng mga mabibigat na parusa sa bawat kamalian. Si Hammurabi ay naghari sa Babilonya mula 1792 hanggang 1750 B.C. at ang kanyang kodigo ay mayroong 282 na mga patakaran. Ang sinuman na hindi sumunod sa kanyang batas ay mahaharap sa karampatang mabigat … Read more