Ano Ang Pahayagan At Mga Bahagi Nito?

Ano Ang Pahayagan

ANO ANG PAHAYAGAN – Ang pahayagan ay isang paglilimbag na naglalaman ng mga bagong balita at ito ang mga bahagi nito. Bago naging uso ang telebisyon, radyo, at internet, mayroong pahayagan na pinagkukunan ng mga tao ng bagong balita at aliw. Ang mga balitang ito ay tungkol sa mga kaganapan sa lipunan.