Straightforward in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Straightforward in Tagalog?

STRAIGHTFORWARD IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

straightforward

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Straightforward means are uncomplicated and easy to do or understand.

In Tagalog, it can be translated as “PRANGKA” or “DIRETSO.”

Here are some example sentences using this word:

 • My boss never gave me a straightforward answer to my request for a raise.
 • The director likes things to be honest and straightforward. She doesn’t want people agreeing just to please her.
 • Getting funding for the project was far from straightforward.
 • A straightforward talk is better than a flowery speech.
 • In the past Josh was shy, but now I am impressed by his straightforward and assertive demeanor.
 • Getting specific outcomes out of it isn’t always straightforward. Sometimes, you end up with the things you did not expect.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Ang aking amo ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng isang direktang sagot sa aking kahilingan para sa pagtaas.
 • Gusto ng direktor ang mga bagay na tapat at prangka. Ayaw niyang pumayag ang mga tao para lang mapasaya siya.
 • Ang pagkuha ng pondo para sa proyekto ay malayo sa diretsahan.
 • Ang diretsong usapan ay mas mabuti kaysa sa mabulaklak na pananalita.
 • Dati mahiyain si Josh, pero ngayon humanga ako sa prangka at may paninindigan niyang kilos.
 • Ang pagkuha ng mga partikular na resulta mula rito ay hindi palaging diretso. Minsan, nauuwi ka sa mga bagay na hindi mo inaasahan

You may also read: Reliable in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.

Leave a Comment