Taunt in Tagalog – English to Tagalog Translation

What is Taunt in Tagalog?

TAUNT IN TAGALOG – There are several English words that do not have a direct translation in Filipino, that’s why we need context to fully translate them.

taunt

In this article, we are going to learn about the Tagalog translation of this word based on context.

Taunt means a remark made in order to anger, wound, or provoke someone.

In Tagalog, it can be translated as “PANUNUYA.”

Here are some example sentences using this word:

 • His fingerprints were also on the taunting letter sent to the police.
 • Cyberbullying involves the use of technology to virtually taunt the victims.
 • He would laugh at anyone who tried to taunt him.
 • The demonstrators yelled foul chants to taunt the police officers.
 • Sometimes Billy fakes an illness so he does not have to deal with the bullies who taunt him at school.
 • The other children used to taunt him in the playground because he was fat and wore glasses.
 • The youngest in the group was taunted mercilessly.

In Tagalog, the aforementioned sentences could be translated as:

 • Nakalagay din ang fingerprint niya sa mapanuksong liham na ipinadala sa pulis.
 • Ang cyberbullying ay nagsasangkot ng paggamit ng teknolohiya upang halos tuyain ang mga biktima.
 • Pagtatawanan niya ang sinumang magtatangka sa kanya.
 • Ang mga demonstrador ay sumigaw ng masasamang salita para tuyain ang mga pulis.
 • Minsan nagpe-peke ng sakit si Billy kaya hindi na niya kailangang harapin ang mga bully na nang-aasar sa kanya sa paaralan.
 • Kinukutya siya noon ng ibang mga bata sa playground dahil mataba siya at naka-glasses.
 • Walang awang kinutya ang pinakabata sa grupo.

You may also read: Remorse in Tagalog – English to Tagalog Translation

Thank you for visiting Philnews.ph. You may express your thoughts and reactions below through the comment section. You may also follow us on Facebook, on Twitter, and subscribe to our YouTube channel.